Tuesday, August 24, 2010

Warkah Buat Dunia

(Pedoman yang terbaik adalah) Kitab Allah (al-Quran)
yang terdapat padanya cerita orang sebelum kamu,
berita orang selepas kamu,
dan hukum perundangan sesama kamu.

Ia pemutus yang bukan senda gurau.
Mana-mana pemerintah yang meninggalkannya akan diperangi oleh Allah.
Sesiapa yang mencari petunjuk dari selainnya akan disesatkan oleh Allah.
Ia tali yang kukuh. Cahaya yang terang.

Al-quran adakah peringatan yang bijaksana.
Dialah jalan (cara hidup) yang lurus.
Dengan berpandukan al-Quran hawa nafsu tidak terbabas,
lidah tidak akan terkeliru,
pandangan tidak akan berkecamuk.

Para ulama’ tidak kunjung puas dengannya.
Orang yang wara’ tidak akan jemu dengannya.
Al-Quran tidak akan usang walau dibaca berulang-ulang.
Keajaibannya tidak akan berakhir.
Rahsianya juga tidak kunjung habis.

Al-Quranlah yang menyebabkan jin yang belum sempat habis dibacakan kepada mereka terus mengucapkan ”sesungguhnya kami telah mendengar al-Quran yang ajaib”.

Sesiapa yang menguasai ilmunya, pasti maju kehadapan.
Sesiapa yang bertutur dengan(ayat-ayat)nya maka ia benar.
Sesiapa yang berhukum dengan menggunapakai hukum-hakamnya adalah adil.
Sesiapa yang beramal dengannya akan diberi pahala.
Manakala sesiapa yang menyeru ke arah (beramal dengan)nya pasti diberi petunjuk kejalan yang lurus.

Hadis riwayat oleh al-tarmizi dan al-Darimi daripada Ali bin Abi Talib.
Dipetik dari tafsir al-munir juz amma Dr. Wahbah al-Zuhaily.

No comments:

Post a Comment